Hallands Pistolskyttekrets

är paraplyorganisation för länets 11 pistolskytteklubbar och underställd Svenska Pistolskytteförbundet. Kretsen verkar för ökad skjutskicklighet och en säker hantering av pistol och revolver som ett idrottsredskap, samt samverkan mellan klubbarna i kretsen.
Kontakt

Resultat

Aktuellt

Pistolskytteförbundet - Nyheter

Nyheter från pistolskytteförbundet

Polismyndigheten kommit ut med ändringar av de allmänna råden i FAP 551-3 kapitel 5 om kravet på synnerliga skäl för helautomatiska vapen och enhandsvapen.
Posted: July 4, 2016, 12:27 pm
Nu börjar MAP ta form mer och mer.
Posted: July 1, 2016, 12:22 pm
Stomprogram 2017 ligger ute på hemsidan.
Posted: June 29, 2016, 2:38 pm
Inbjudan har nu gått ut.
Posted: June 29, 2016, 1:54 pm
Nu finns det nya rapportfunktioner i MAP.
Posted: June 23, 2016, 1:02 pm
Försvarsutbildarna genomför under vecka 24-25 en ungdomskurs med temat "Att jobba som reservofficer med inriktning specialistofficer".
Posted: April 28, 2016, 1:14 pm
Tid och plats är nu fastställda
Posted: April 26, 2016, 8:16 am
Just nu är det 412 föreningar av 502 som har bekräftat sina rapporten i MAP. Vi ber er övriga som inte har bekräftat ännu att göra det samma.
Snart ska vi ta ut underlaget för nästa nummer av NP och då gäller det att rapporterna är bekräftade så att alla som ska ha tidningen får den.
Posted: April 26, 2016, 6:05 am
Med rekordfart kom det ett svar från inrikesministern på skytte- och jägarorganisationernas brev, som skickades i morse.
Posted: April 8, 2016, 2:15 pm
I skytte- och jägarrörelsen följer vi noga utvecklingen avseende EU:s vapendirektiv. Häromdagen blev vi varse att ett nytt förslag till ändring av direktivet lagts av en tjänstemannaarbetsgrupp inom europeiska rådet, där även svenska tjänstemän bidragit.
Posted: April 8, 2016, 10:31 am